Afkastet er højt, men hvor er mit udbytte?

Hvis du også har investeret i Sparinvests MIX-afdelinger, har du måske undret dig over, hvorfor du ikke får flere penge ind på din konto, når udbyttet udbetales til marts.

Afkast og udbytte kan ikke sammenlignes

Mange sætter fejlagtigt lighedstegn mellem afkast og udbytte, men det er ikke det samme. Udbyttet er den kontante udbetaling, du som investor får udbetalt. Ser vi på tabel 1, er det tydeligt, at det forventede udbytte for 2017 er lavt. Afkastet findes derimod ved at lægge udbyttet sammen med den værdimæssige stigning, som en given investering er steget med i en bestemt periode. I tabel 2 ses f.eks. hvordan kurserne på alle Mix-afdelingerne er steget fra den 1/1 2017 til den 31/12 2017.

Den betydningsmæssige forskel vil sige, at man godt kan have et højt afkast, uden at det resulterer i udbytte. De værdipapirer der er steget, som investeringsforeningen har investeret i, er simpelthen ikke solgt, og har dermed ikke udløst udbytte til investorerne.

Tabel 1


Afdeling/andelskasse Foreløbigt udbytte i kr. pr. bevis
MIX Lav Risiko KL A 0,30
MIX Mellem Risiko KL A 0,00
MIX Høj Risiko KL A 0,00

 

Tabel 2

1

2

3

5

4

5

87

e

6

Tabel 3

1

2

3

5

4

5

87

e

6

Tilgang af kunder

Mange nye investorer i 2017 har betydet, at Sparinvest kun i begrænset omfang har solgt ud af de værdipapirer, som investeringsforeningen består af. Det har dermed ikke været nødvendigt at realisere investeringernes værdier. Samtidig har man en forventning om, at det samlede afkast på sigt vil stige og dermed give investorerne godt afkast.

”Målet i sig selv er ikke et godt udbytte. Det er et godt afkast” Udtaler investeringschef i Sparekassen Thy, Anders Kristian Pugdahl

Som investor skal du derfor ikke sætte lighedstegn mellem en god investering og et højt udbytte. Så selvom det føles godt at få udbyttet ind på kontoen, skal investeringen i sidste ende bedømmes på det samlede afkast, som investeringen har givet over tid og altså ikke blot udbytte.

Sparinvest har valgt, at aconto-udbyttet fra 2017 bliver udbetalt til investorerne midt i marts 2018.