Negativ rente til privat- og foreningskunder

Vores kunder sparer rigtig mange penge op. Også langt flere penge end det er muligt at låne ud. 

Opsparingerne placerer vi i Nationalbanken, hvor renten siden 2015 har været negativ, og er en stor omkostning for Sparekassen Thy.

Desværre ser det ud til, at der fortsat vil være negative rente i Nationalbanken.

Derfor indfører vi nu negativ rente på -0,75%, og ændringen træder i kraft pr. 1/6-2020. Renten tilskrives hvert kvartal.

>VIDEO>

NemKonto og friholdelses-grænser

For kunder, der har NemKonto i Sparekassen Thy, har vi lavet friholdelses-grænser. Det betyder, at indestående under følgende grænser ikke berøres af negativ rente:

  • Kontante frie midler: Op til 500.000 kr. pr. kunde.
  • Kontante pensionsmidler: Op til 25.000 kr. pr. konto.
  • Ratepensioner under udbetaling: 100.000 kr. pr. konto

Indeståendet opgøres på tværs af alle konti. Også dem du er medejer af. Det betyder, at hvis du f.eks. ejer 50% af en konto tæller dette indestående med 50%.

For kunder under 18 år vil ovenstående grænser være gældende uanset om NemKontoen er registreret i Sparekassen Thy.

Følgende konto-typer bliver ikke pålagt negativ rente: 

Aktiekonti, Børneopsparing, garantkapital, etableringskonti, iværksætterkonti, deponeringskonti, bo- og klientkonti og indekskonti, konjunkturudligningskonti m.fl..

Der er andre muligheder

Et alternativ til kontanter kan være at investere en del af pengene. 

Corona-virussen har påvirket investeringsmarkedet den seneste tid. Derfor vil vi meget gerne give dig en god og solid rådgivning om, hvilke muligheder der er på både kort og lang sigt.

Eksempelvis tilbyder vi formueplejeprodukter, der tilpasses din tidshorisont for, hvornår du skal bruge dine penge, og vi afstemmer selvfølgelig din risikovillighed sammen med dig.

Vi vil meget gerne tale med dig om mulighederne. Kontakt os, og lad os mødes, når det passer dig.