Skal I giftes?

Så er der lige et par økonomiske forhold, I skal være opmærksomme på.

Kontakt os

Uanset, om I bliver gift på rådhuset eller i kirken, er et bryllup en stor begivenhed.

I har valgt hinanden. Det er et stort valg, og det er en stor tillid, I viser hinanden.

For nogen er drømmen den helt store fest med kjole, tre retters middag, mange mennesker og måske en bryllupsrejse til et eksotisk rejsemål. Alt efter hvilken drøm I har til jeres bryllup, kan det altså være en dyr fornøjelse at blive gift.

Hvor meget har I til jeres bryllup? Få en snak med jeres rådgiver.

 

Hvor meget skal brylluppet koste?

Få en snak med jeres rådgiver. For det perfekte bryllup er måske ikke helt så perfekt, hvis hver en krone efterfølgende skal vendes.

Kontakt os

Arveforholdet ændrer sig ved ægteskab

Når I bliver gift, vil I som udgangspunkt stå som hinandens arvinger sammen med eventuelle børn. Som ægtefælle vil den tilbageværende arve halvdelen af den andens del, mens eventuelle fællesbørn og børn fra tidligere forhold skal dele den resterende del ligeligt.

Den efterladte har ret til at sidde i uskiftet bo, hvis I kun har fællesbørn. Det betyder, at man udskyder børnenes arv. Er der børn fra tidligere, kan man stadig sidde i uskiftet bo, hvis børnene tillader det.

Vær særlig opmærksom hvis der er gæld

Er der gæld - enten fælles gæld eller kun hos den afdøde, så kræver det særlig opmærksomhed, for der findes mange forskellige skifteformer for dødsboer.

Arv, begunstigelse og testamente indeholder en masse vigtige overvejelser, og mange særlige og komplekse regler. Derfor anbefaler vi, at I søge rådgivning hos en advokat, for at sikre jer mod negative overraskelser, og for at det hele bliver, som I faktisk ønsker det.

Underholdspligt – I forsørger hinanden

Når I bliver gift, har I det, man kalder underholdspligt. Det betyder, at I forpligtiger jer til at forsørge hinanden. Så hvordan er jeres økonomi, hvis en af jer f.eks. bliver arbejdsløs? Det er en god idé at overveje, om det giver mening at være medlem af en A-kasse. I så fald sikrer I jer nemlig retten til dagpenge, hvis I skulle miste jeres job.

I får formuefællesskab

Det betyder, at værdierne af jeres ejendele og formue lægges sammen. Det har som sådan ikke nogen betydning, medmindre i senere kommer i den situation, at I skal skilles.

Har I ejendele eller formue, som I ikke ønsker, skal være en del af formuefællesskabet, skal I oprette særeje. Særeje kan også oprettes af andre. Hvis en af jer f.eks. arver eller modtager gaver, kan giveren i et gavebrev eller et testamente bestemme, om der skal være særeje.

Vi opfordrer jer til at kontakte en advokat, hvis I skal oprette særeje

Medmindre I optager gæld sammen, er I som udgangspunkt kun ansvarlig for den gæld, som I hver især selv stifter. Det er uanset om gælden stiftet før eller efter jeres ”JA”. Dog hæfter I for hinandens betaling af restskat.


Har I sikret hinanden?

Når I står foran et giftemål, er sygdom og død nok det absolut sidste, I tænker på. Men jo mere afhængig I bliver af hinanden, des mere sårbare bliver I også, hvis sygdom eller ulykke skulle ramme jer. Måske køber I hus, får børn og har drømme, som er bygget på jeres forventninger om, at leve mange gode år sammen.

Hvis ulykke, sygdom eller død skulle ramme jer, er det godt at være sikret, så I har råd til at takle situationen uden også at skulle forholde jer til økonomiske udfordringer.

Derfor skal I se på, hvordan I er forsikret. Et godt sted at starte, er jeres pension, som ofte inkluderer eller giver mulighed for at tilkøbe de nødvendige forsikringer.