Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse  de seneste kommentarer fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder, og dermed også os i Sparekassen Thy.

De skal sikre, at vi overholder alle gældende regler og love, og kommer også med jævne mellemrum på besøg her i Thisted, hvor de altid er velkomne.

Herunder kan du læse de seneste redegørelser fra Finanstilsynet.

21. juni 2022:

Finanstilsynet vurderer, at NemID-nøglekortet ikke lever op til kravene om stærk kundeautentifikation.

Al brug af NemID-nøglekortet skal være stoppet senest 31. oktober 2022 og brugere, der migrerer til MitID efter 30. juni, skal ikke kunne anvende NemID-nøglekortet, så snart brugeren er migreret til MitID.

Sparekassen Thy skal i den forbindelse også udarbejde en plan for migrering af de resterende brugere og løbende rapportere til Finanstilsynet om fremdriften i migrationen