Vil du gerne klage? 

Ønsker du at klage over Sparekassen Thy?

Kontakt os

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Thy, bedes du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i afdelingens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Thy. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Du kan skrive til den klageansvarlige på følgende adresse:

Att: Advokat, Kristina Stensgaard Badstue

Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted

Skriv mail

Eller kontakt disse

Du kan også vælge at indbringe din klage for:

Det finansielle ankenævn
Amaliegade 7
1256 København K
tlf. 35 43 63 33

Klagevejledning og klageskema finder du på www.fanke.dk/

Klager over tjenesteydelser købt online

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse sparthy@sparthy.dk.

Øvrige klager

Klager vedrørende Sparekassen Thys overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Du finder yderligere oplysninger på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk.


Klager over Sparekassen Thys behandling af personoplysninger kan indbringes for:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Find klagevejledning og klageskema på www.datatilsynet.dk