Hunstrup-Østerild Sparekasse Fond har nu uddelt de sidste midler

Da Hunstrup-Østerild Sparekasse  i 2012 blev sammenlagt med Sparekassen Thy, blev der oprettet en fond til gavn for området. En fond, som hvert år har uddelt midler til gavn for deres oprindelige virkeområde. 2023  var sidste gang, fonden blev uddelt

Download formular
Fællesfoto

Formålet med fonden

Pr. 15. august 2012 blev Hunstrup-Østerild Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Thy.

Det var fondens formål, at dens aktiviteter primært skulle virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hertil bemærkes, at det ikke var omfattet af fondens formål at give støtte til politiske formål.

Endvidere måtte fonden give støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder til uddannelses- og udviklingsophold i udlandet til personer, som havde haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Kapital

Fondens basiskapital udgjorde ved stiftelsen kr. 5.000.000, som blev nedbragt med kr. 500.000 hvert regnskabsår.

Fonden havde ved stiftelsen en beholdning af garantkapital i Sparekassen Thy på kr. 4.500.000.

Fonden er forpligtet til at have denne størrelse garantkapital, der dog nedskrives med kr. 500.000 hvert år. 1. gang 15/8-2013.

Udlodning af fondens midler

Bestyrelsen traf beslutning om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, idet anvendelsen af de fondsmidler der kunne udloddes, og som måtte blive udloddet, skulle ske til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Endvidere måtte der gennemføres udlodning til støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder udviklingsophold i udlandet til personer, som havde haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde var Nordthy og Hannæs.

Fonden holdt bestyrelsesmøde en gang om året, sædvanligvis i april, hvor den besluttede, hvilke ansøgere som skulle modtage støtte. Ansøgninger om støtte skulle derfor være bestyrelsen i hænde den 21. april.

 

Bestyrelsen ved dens sidste uddeling d. 16. juni 2023

  • Louise Bertelsen Sekkelund, (formand) Hunstrup
  • Trine Bojesen, Østerild
  • Leo Damsgaard, Østerild
  • Finn Stampe Langballe, Hunstrup
  • Lisbeth Højbak, Hunstrup
  • Jens Kjærsgaard, Sennels

  • Claus Hoxer, Arup 

  • Erik Rose Bisgaard Jensen, Hovsør

  • Mattias Steen Paaske, Østerild.