Et bankskifte helt overordnet

Et bankskifte kan godt tage nogle uger – for dig er det dog mest ventetid, da det er os som din nye bank, der står for den praktiske gennemførsel.

Det kan forklares i tre trin:

  1. Første møde – forventninger og samarbejde
  2. Afgivelse af forskellige finansielle og personlige oplysninger
  3. Vente på, at din nye rådgiver ordner det praktiske.

Vil du gerne have alle detaljer omkring, hvordan et bankskifte foregår i praksis - hvad vi leverer, og hvad du konkret skal gøre - så kan du se videoen eller læse mere herunder.

 Bankskiftet - trin for trin

1 - forventninger og samarbejde

Det første møde er helt uforpligtende. Du har måske sagt ja til at blive kontaktet gennem vores hjemmeside, eller har skrevet en mail til en af vores afdelinger tæt på dig. Herefter bliver du ringet op af en rådgiver.

Du skal ikke forberede noget til første møde. Her handler det om dig, dine behov og hvad dine ønsker er til et eventuelt samarbejde. Rådgiveren får desuden mulighed for at fortælle lidt om Sparekassen Thy, vores værdier og hvordan det videre forløb er.


2 - indhentning af dine oplysninger

Hvis I begge har en god mavefornemmelse efter første møde, er næste skridt, at vi får adgang til relevante oplysninger. Det indeholder blandt andet:

  • skatteoplysninger
  • budget
  • pensionsoplysninger
  • information om nuværende lån

Du modtager en mail, som indeholder en oversigt over, hvilke oplysninger vi ønsker adgang til samt et link til en side med vejledninger om, hvordan du finder oplysningerne og sender dem til os på en sikker måde.


3 - styr på detaljerne

Når din rådgiver har modtaget dine oplysninger, går der ikke lang tid, før I taler sammen igen.

Det kan enten være et fysisk møde, et telefonmøde eller online. Her kommer de sidste detaljer på plads, blandt andet i forhold til hvilke priser, vi kan tilbyde dig.

Skifter du bank i forbindelse med et konkret finansieringsbehov, er det også her, at rådgiveren fremlægger forskellige finansieringsmuligheder og klæder dig på til at træffe en god beslutning om din fremtidige økonomi.

4 - nu starter bankskiftet

Er du klar til at gå videre herefter, vil du modtage et link, hvor du skal indtaste alle din personlige oplysninger. Det er her, vi grundet lovgivningen om hvidvask er forpligtede til at indhente oplysninger såsom kopi af legitimation (kørekort eller sygesikringsbevis), forventet forretningsomfang, forventet antal overførsler til udlandet og forventet indkomst. Det lyder kompliceret, men reelt er det bare et kort spørgeskema.

Det hele indtastes et sikkert sted og din nye rådgiver modtager dine oplysninger automatisk.


5 - din nye rådgiver opretter det hele

Når din nye rådgiver har modtaget dine personlige oplysninger, går arbejdet i gang her i Sparekassen Thy. Det indebærer blandt andet oprettelse af de konti og kort, I har aftalt og oprettelse af net- og mobilbankbank.

Herefter skal du blot vente til du modtager dit nye betalingskort, og når det kommer ind ad døren, skal du kontakte din rådgiver.


6 - flytning fra din gamle bank

Når dine nye betalingskort er aktiveret, så er det din nye rådgiver, der sørger for den praktiske flytning til din nye bank. Rådgiveren sørger for, at:

  • dine gamle konti bliver lukket
  • faste betalingsaftaler (PBS) flyttes over.

Det du selv skal gøre i dette trin, er at registrere dit nye betalingskort de steder, hvor du har faste abonnementer gennem kortbetaling, da din nye rådgiver ikke har adgang til dette. Det kan være abonnementer på streaming eller faste abonnementer gennem MobilePay.


7 - pengene overflyttes
Som det allersidste er blot at afvente, at din gamle bank overflytter dit indestående til dine nye konti. Det plejer at gå ret hurtigt. Men har du fx pensionsindbetalinger eller lignende, kan denne del godt tage lidt længere tid.