Aktiesparekonto 

En aktiesparekonto er en konto, der giver dig mulighed for at investere frie midler.

Løsningen består af
•En indlånskonto
•Et værdipapirdepot

Du kan indsætte op til 103.200 kr. på kontoen fra d. 1. januar 2021.
Det indskudte beløb er ikke låst, og du kan frit hæve dem.

Fordelene ved Aktiesparekontoen er:
•Lavere beskatning (17% af afkastet, hvor det normalt er 27%)
•Automatisk indberetning og afregning af skat
•Indsæt og hæv løbende
•Skatten beregnes automatisk ved årets udgang. Har du har haft et positivt afkast på din Aktiesparekonto, trækkes skatten automatisk fra kontoen.
•Har du tab på din aktiesparekonto modregnes det i fremtidige afkast på aktiesparekontoen i senere indkomstår.

Modsat almindelige investeringer i børsnoterede aktier, der beskattes efter realisationsprincippet, beskattes afkast på aktiesparekontoen efter lagerprincippet.
- Dette betyder, at du beskattes af dit afkast, uanset om du har realiseret det eller ej.

Sådan kommer du igang
Som privatperson kan du oprette én aktiesparekonto. Kontakt din rådgiver for at få oprettet en aktiesparekonto og et værdipapirdepot.
Aktiesparekontoen er en gør-det-selv-løsning, og der ydes derfor ikke rådgivning om handler på ordningen.