Vil du opstille til repræsentantskabet? 

Her får du mulighed for at gøre din indflydelse gældende i Sparekassen Thy

En af repræsentantskabets fornemste opgaver er at formidle kundernes oplevelser og opfattelser videre til os i sparekassen, så vi hele tiden får gode input fra hele vores markedsområde.

Som medlem er du en del af et lokalt netværk, hvor du er ambassadør for Sparekassen Thy. Du er bindeled til dit lokalsamfund, hvilket betyder, at du i stor grad opdateres på nye informationer og beslutninger. Beslutninger, du i mange tilfælde er med til at godkende: f.eks. årsrapporten og anvendelse af eventuelt overskud, herunder forrentningen af garantkapitalen. Historisk set har repræsentantskabet også været en aktiv del af godkendelsesprocessen ved opkøb af andre pengeinstitutter.

Det er samtidig blandt repræsentantskabsmedlemmerne, at sparekassens bestyrelse sammensættes.

Selve repræsentantskabsvalget foregår hvert andet år, hvor halvdelen af repræsentantskabet er på valg. Man er altså valg ind for en fireårig periode.

Hvordan opstiller du?

Hvis du ønsker at være en del af Sparekassens Thys repræsentantskab, skal du senest være garant pr. 31/8. Dernæst udfylder du senest d. 15/9 en opstillingsblanket i din lokale afdeling, hvorefter valget afvikles fra d. 15/10 – 16/11 2020. Det nye repræsentantskab sammensættes, og tiltræder officielt d. 1/1 2021.

Selve valget foregår online, så alle får mulighed for af afgive deres stemme på en sikker og forsvarlig måde. Men der vil også blive opstillet stemmekasser i afdelingerne.

Som garant skal du nok få meget mere valginformation senere.

Så i første omgang skal du bare sørge for at blive garant, og derefter give dit kandidatur inden den 15/9.