Sparekassen Thy facade

Vi hæver nu også udlånsrenten

Som konsekvens af det stigende renteniveau hæves ind- og udlånsrenterne for privat-, erhverv- og foreningskunder i Sparekassen Thy.

Udlån og kreditter

Renten hæves generelt med 0,5% p.a. på alle udlån og kreditter, der ikke knytter sig til en pengemarkedssats.

Inden ikrafttrædelse af renteændringen vil alle privatkunder, der bliver påvirket, modtage en specifikation, hvor konsekvensen af ændringen fremgår.

Renteændringen på udlån og kreditter træder i kraft pr. 1/10-2022.

 

Du kan altid se aktuelle satser under vores priser