Sparekassen Thy hovedkvarter facade

Vi sammenlægger afdelingerne i Hundborg og Koldby med afdelingerne i Thisted og Hurup

Kunder og medarbejdere i afdelingen i Koldby vil fra midten af september tilhøre afdelingen i Hurup, mens Hundborg afdelingen vil være en del af afdelingen i Thisted.

Vores medarbejdere er de stærkeste aktiver, vi har, når det handler om at være tæt på kunderne. Den fysiske tilstedeværelse i form af mange mindre filialer, er bare ikke længere i samme omfang afgørende for, at vores kunder får den bedste og mest nærværende rådgivning.

Det er selvfølgelig vemodigt af afvikle to afdelinger, vi har haft i rigtig mange år. Og hvor medarbejderne har betjent mange trofaste kunder og familier, som vi gennem generationer har været fast finansielt holdepunkt for.

- Det er vi stadig. Formen på kundekontakten og rådgivning ændrer sig hele tiden, og paletten af muligheder for at mødes udvides. Onlinemøderne vinder frem, vi mødes med kunderne hjemme hos dem privat eller i andre filialer, hvor kunderne alligevel færdes i forbindelse med job og andre aktiviteter.

Op mod halvdelen af kunderne i de to afdelinger er ikke bosat tæt på Koldby og Hundborg. Derfor er det vores vurdering, at rådgivernes placering i henholdsvis Hurup og Thisted giver lige så gode muligheder for at have en tæt dialog med kunderne.

Kompetencer i større fællesskaber

Kompleksiteten i rådgivningen og opgaverne er stigende, og dermed øges kravene løbende til medarbejdernes viden. Vores erfaring er, at der skal lidt større enheder til for at skabe de bedste læringsmiljøer, hvor medarbejderne kan sparre med hinanden og udvikle sig sammen med det formål, at vi til enhver tid giver den bedste rådgivning.

Der er også en meget klar og tydelig tendens til, at der er stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere til mindre afdelinger. Medarbejdere ønsker i højere grad at være en del af større afdelinger, for netop at være i meget dynamiske arbejds- og læringsmiljøer med flere kolleger, udtaler direktør Ole Beith

Sponsoraktivitet fortsætter uforandret

Såvel i Hundborg som Koldby har Sparekassen Thy bidraget til at skabe gode foreningsaktiviteter og udvikling af områderne. Det ændrer vi ikke på, og vil også de kommende år være aktive i de lokale foreninger, fortæller direktør Ole Beith.

16. september er sidste åbningsdag

Fredag den 16. september bliver sidste dag, hvor afdelingerne i Hundborg og Koldby er åbne. Fra mandag den 19. september vil medarbejderne være på plads i de nye afdelinger, hvor kunderne vil blive betjent af de samme rådgivere.

Alle berørte kunder får direkte besked i e-boks af deres rådgiver.

Pengeautomaterne i Koldby og Hundborg vil ind til videre fortsat være i bygningerne.

Efter sammenlægningen har Sparekassen Thy fem filialer Thy, der er placeret i Frøstrup, Hanstholm, Thisted (Store Torv), Thisted (Toldboden) og i Hurup. Derudover er der filialer i Hvidbjerg på Thyholm, Struer, Ulfborg, Holstebro, Herning, Aulum og Viborg.