Sparekassen Thy vist med drone

Årsregnskab 2021: Travlt år sætter nye rekorder

Årsrapporten for 2021 viser fremgang på flere områder og et fantastisk årsresultat på 191,2 mio. kr. før skat.

Der har gennem 2021 været meget høj aktivitet i sparekassen, hvilket betyder, at de samlede indtægter stiger med 6,5 %.

Boligejerne har haft fuld fart på, og vi har håndteret det største antal handler i et enkelt år i sparekassens historie. Første halvår bød på en fremgang på 60 %, mens aktiviteten blev normaliseret i 2. halvår. Den høje aktivitet smitter positivt af på sparekassens indtægter.

Investeringslysten har også været markant inden for autoområdet, hvor vi har mærket en stigende aktivitet i forhold til tidligere år. Den stigende interesse for at investere i biler med el-drift fylder ca. 40 % af de nye billån i 2021, og vi forventer, at der i 2022 vil komme ekstra fart på det område, udtaler direktør Ole Beith.

Rekordstort udlån og fortsat stor kundetilgang

Det har været lidt trægt med at få sparekassens udlån til at vokse de sidste par år, men i 2021 er udlånet vokset med 9,5 % til ny rekord på 4,7 mia. kr.

Årsagen er stor investeringslyst fra vore mange kunder, men også stor kundetilgang der betyder, at der tilføres et betydeligt forretningsomfang på alle områder. Med en kundetilgang på 4.300 nye kunder har vi jo et klart bevis på, at vores lokale forretningsmodel tiltaler endnu flere personer og virksomheder.

En anden årsag er, at sparekassens leasingvirksomhed er i en forrygende udvikling. Leasing bliver mere og mere populært blandt vore erhvervskunder, og i 2021 har vi på det område haft en vækst på 27 % til det højeste niveau nogensinde.

Der har været travlt på alle forretningsområder, som hver især bidrager til årets udvikling. Det er godt for sparekassen, men det er også godt for vore kunder, at vi som lokalt pengeinstitut kan bidrage til et højt aktivitetsniveau i samfundet, fortæller Ole Beith.

Kunderne har det økonomisk godt

Vi plejer at sige, at hvis kunderne har det godt, har vi det også godt. Vi er et spejl af samfundet, og selv om Corona fortsat har en daglig påvirkning, har vi i 2021 ikke mærket det på de fleste kunders økonomiske tilstand.

Beskæftigelsen er meget høj, og det samme er jobsikkerheden, hvilket giver stabilitet for vore mange privatkunder. Virksomhederne har pæn efterspørgsel, og mange er foreløbigt kommet fornuftigt igennem coronakrisen. Det betyder, at vi skal reservere færre penge til at imødegå tab på den enkelte kunde.

Det er meget positivt, men der er også forhold, der giver anledning til bekymring hos sparekassens direktør. Der er flere steder mangel på materialer og arbejdskraft, ligesom stigende energipriser påvirker mange virksomheder. 

Den lave svinenotering giver også visse bekymringer, og vi følger naturligvis med i, hvordan svinepesten spredes i landbrugserhvervet, udtaler direktør Ole Beith.

De usikkerheder har vi taget højde for med en særlig krisekasse, som udgør ca. 92 mio. kr., og som i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Investeringsområdet går op og ned

Sparekassen har et stort indlånsoverskud, hvoraf 3,7 mia. kr. er placeret i obligationer og kontant indestående i Nationalbanken. Disse placeringer har i 2021 samlet kostet sparekassen 18,1 mio. kr. i kurs- og rentetab.

Heldigvis har sparekassens aktiebeholdning, hvoraf hovedparten er aktiebesiddelse i sektorselskaber, bidraget positivt med samlet 55 mio. kr. Det betyder, at året afsluttes med en samlet kursgevinst på 45 mio. kr., så vi er alt i alt tilfredse med den del af regnskabet, siger direktør Ole Beith.

Højere aktivitet øger omkostningerne

Sparekassens samlede omkostninger stiger med 6,9 %, som er markant over det vanlige niveau. I 2020 havde vi lukket for stort set alle investeringsprojekter grundet Corona. Investeringerne har så til gengæld været noget højere i 2021, hvilket forklarer stigningen.

Vi har bl.a. investeret i forbedringer af flere afdelinger, så de opfylder nutidens krav til rådgivningsmiljøer, men vi har også investeret ekstra midler i nye it-løsninger til både kunder og medarbejdere.

Vi besluttede desuden i 2021 at uddele 1,6 mio. kr. ekstra til foreningslivet med det formål at kickstarte foreningerne efter den lange nedlukning i 2020, udtaler direktør Ole Beith.

Egenkapital vokser markant

Sparekassens egenkapital har i 2021 passeret 2,1 mia. kr. Årets overskud har naturligvis bidraget, men det har en stigning i
garantkapitalen på 45 mio. kr. også.

Vi er glade for den opbakning, vore mange garanter giver os, og vi håber, at vi til efteråret kan genoptage vores garantmøder, siger direktør Ole Beith.

Sparekassens balance udgør nu 11,8 mia. kr., og med vores gode egenkapital kan kapitalprocenten opgøres til 27,3 %, der med god afstand opfylder de mange krav, der stilles til et pengeinstitut af vores størrelse, slutter direktør Ole Beith.

Koncerntal

Tal i mio. kr.  2021 2020 
Nettorente- og gebyrindtægter 368  345
 Årets resultat før skat 191  118
Årets resultat efter skat 156  95
     
Kapitalprocent 27,3  27,7
Udlån 4.734  4.325
 Indlån 9.311  8.952
Forretningsomfang *  36.905  33.429
 Egenkapital 2.123  1.933

*Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje.
Tallene for 2021 er foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2022