Viser en halv jordklode

Investeringsfonde med et bredt bæredygtigt aftryk

I BankInvests tre svanemærkede investeringsfonde bidrager investeringerne samlet set til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og forener det bedste af to verdener: fokus på investeringsafkast og på virksomheder, som er deres brede samfundsansvar bevidst – både når det gælder CO2-udledning, miljøpåvirkning og overholdelse af menneskerettigheder.

Generelt har mange investeringsfonde med fokus på ESG* og ansvarlighed et hovedfokus på klimaet. BankInvest har valgt at gå en anden vej og har etableret tre investeringsfonde, der ikke blot fokuserer på at investere i virksomheder med et lavt CO2-aftryk, men også på sociale forhold som sundhed, menneskerettigheder og forurening. Samtidig bliver virksomheder, der producerer olie, våben og tobak sorteret fra. Fokusset på det brede bæredygtige aftryk er vigtigt, siger Linnea Haahr Rindorf, Responsible investment specialist i BankInvest.

”I BankInvest skal virksomhederne, der indgår i vores svanemærkede investeringsfonde, over en bred kam leve op til deres samfundsansvar – både når det gælder deres klimapåvirkning, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Det betyder også, at fondens investorer med ro i maven kan vide, at pengene både investeres i virksomheder, der understøtter FN’s Verdensmål – og samtidig arbejder for et godt afkast.”

 Pressefoto af Linnea

Investeringer med øje for FN’s Verdensmål og globale menneskerettigheder

Fondene scorer højt på at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som er 17 konkrete mål, der blev vedtaget i 2015, og som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til at fremme en positiv udvikling verden over. Derudover holdes virksomhederne i fondene op mod anerkendte standarder som eksempelvis FN’s Global Compact og ILO’s arbejdsmarkedskonventioner om miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsstandarder og forretningsetik.

”For at kvalificere sig til at indgå i fondene skal virksomheder have bevist, at de lever op til de omfattende krav, som vi stiller til dem vedrørende ansvarlig ageren og overholdelse af internationale standarder. Derudover ESG-screenes og analyseres virksomhederne i fondene løbende – og overtræder en virksomhed eksempelvis menneske- eller arbejdstagerrettigheder, resulterer det i et frasalg,” forklarer Søren Høyer, der er ESG investment specialist i BankInvest.

Søren fra BankInvest 

Bliv klogere på, hvordan du kan investere med et bæredygtigt aftryk i BankInvests svanemærkede fonde her, eller kontakt din bankrådgiver og hør mere.

 

*Om ESG og ESG-screening: Når BankInvests porteføljeforvaltere analyserer de enkelte selskaber, ser de både på finansielle nøgletal og på, hvordan virksomhederne håndterer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold – i daglig tale ESG (står for Environmental, Social og Governance).

 

Disclaimer: Ovennævnte indhold må ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på bankinvest.dk.