Sparekassen Thy facade

Renteændringer i Sparekassen Thy

Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har gennemført to renteændringer siden februar 2023. (Den 3/2 og den 17/3). Disse to renteforhøjelser har betydet, at den ledende rente samlet set er steget med 0,85 procentpoint. På den baggrund, og af forretningsmæssige årsager, justeres renterne i Sparekassen Thy.

Udlån

Renten på alle Sparekassen Thys udlån og kreditter med variabel rente ændres pr. 1. juni 2023. Renten justeres op med mellem 0,50 til 0,85 procentpoint nominelt.

Alle kunder med lån og kreditter modtager i forbindelse med renteændringen et varslingsbrev, hvor ændringerne er specificerede på de enkelte lån og kreditter.

Ovenstående ændring gælder dog ikke pengemarkedsbaserede lån og kreditter. Se information om disse i det følgende afsnit.

Pengemarkedsbaserede udlån og kreditter

Hvis dit lån eller kredit hos os er bundet op på pengemarkedssatsen, kan du løbende se rentejusteringerne her. Renten på disse lån og kreditter justeres løbende.

Indlån

Renten justeres også på en række indlånskonti med op til 0,25 procentpoint afhængigt af produkttype og saldo. Her kan du se en række udvalgte indlånsprodukter.

Produkttype Evt. knæk Rente nu Rente pr. 1. juni
 ThyOpsparing Saldo:
0-250.000
250.001 – 500.000
500.001 -

0,50%
0,75%
1,25%

0,75%
1,00%
1,50%
 Pensionskonti  Saldo:
0-25.000
25.001-
 
0,50%
1,25%
 
0,75%
1,50% (Hele saldoen)
 Børneopsparing  Hele saldoen  1,25%  1,50%
 ThyOpsparing 0-17 år  Hele saldoen  1,00%  1,25%
 ThyOpsparing 18-28 år  Hele saldoen  1,00%  1,25%

Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 1. juni 2023.

Se den komplette oversigt over aktuelle priser.

Prislisten opdateres den 1. juni 2023 med nye priser.

Følg med i rentesatserne i din Net- og MobilBank

Du kan altid se din aktuelle rentesats i Net- og Mobilbanken. Du finder det ved at klikke på de tre lodrette prikker øverst til højre, når du er inde på den konto, du ønsker at se renten på. Vælg derefter kontovilkår.