Ole Beith, Direktør i Sparekassen Thy

Årsrapport 2022: Godt resultat i en svær tid

Pressemeddelelse  

Sparekassen Thy kan præsentere et solidt resultat i et år, hvor kunderne trods inflation og rentestigninger fortsat viser robusthed.

Sparekassen Thys samlede resultat før skat lander i 2022 på 121 mio. kroner, noterer direktør Ole Beith sig med tilfredshed:

- Det er et godt og tilfredsstillende resultat i et år, der for både vores kunder og samfundet omkring os, må siges at være svært, fortæller han.

Der er nu ikke noget i regnskabet, der endnu giver bekymrende panderynker på kundernes vegne. Med en nedskrivningsprocent på 0 viser både kunderne og Sparekassen Thy robusthed:

- Vores kunder har været kriseklare, og det samme er vi. Sammen med resten af den finansielle sektor har vi forberedt os på, at krisen kan slå igennem i kundernes økonomi, og det har den altså ikke gjort endnu. Men det er vores forventning, at det sker inden længe, og derfor har vi over tid opbygget en krisebuffer på 101 mio. kr. til at imødegå tab, fortæller Ole Beith.

Høj aktivitet og rentestigninger slår igennem i regnskabet

Den generelle markedsuro er et element, der smitter af i det samlede årsregnskab. Med en beholdning af aktier og obligationer på 3,4 mia. kroner, noterer Sparekassen Thy et minus på 44 mio. kroner i posten kursreguleringer.

På indtægtssiden har der været fremgang på flere områder. Et rekordstort antal kunder har efterspurgt rådgivning, overblik og beregninger på omlægning af realkreditlån. Det har givet høj aktivitet og øgede gebyrindtægter, som er steget 18% i forhold til sidste år. Samtidig er udlånet steget med 7,4% i forhold til 2021.

Et andet særligt positivt bidrag til årsregnskabet er sparekassens leasingselskab, Krone Kapital. De har haft et fantastisk år og leverer et rekordresultat på 25,4 mio. kr. efter skat.

Målsætning om at blive bedst til kunder kræver investeringer

I Voxmeter-rapporten ”Årets Bedste Banker” blev Sparekassen Thy af kunderne i 2022 kåret som Danmarks næstbedste bank. Sparekassen har en dog en vision om at blive nr. 1, og det koster bl.a. på øgede investeringer og flere specialiserede medarbejdere. Således er omkostningerne steget med 12% i forhold til sidste år:

- Vi er optagede af at have stærkere systemer og værktøjer ud mod kunderne, så vi kan levere præcist, det der er brug for. Det gælder inden for IT-sikkerhed, bedre rådgivningsværktøjer inden for forsikring og pension og ikke mindst vores nye investeringsplatform, Sparekassen Thy Investor, der blev lanceret sidste måned, fortæller Ole Beith.

Solidt udgangspunkt for 2023

Sparekassen Thy står på et solidt fundament med en egenkapital på 2,2 mia. kroner og en kapitalprocent på 28,3%. Alligevel kigger direktør Ole Beith ind i 2023 med en vis spænding:

- Vi har vores opmærksomhed rettet mod, hvordan den nuværende uro kommer til at ramme vores kunder. Hvor meget vil renten stige, og hvornår kommer der styr på inflationen? Uanset hvad vej vinden blæser, har vi dog et meget solidt udgangspunkt til at imødekomme de udfordringer og udsving, der kommer.

 

Koncerntal

Tal i mio. kr. 2022 2021
     
Nettorente- og gebyrindtægter 434 361
Årets resultat før skat 121 191
Årets resultat efter skat 103 156
     
Kapitalprocent 28,3 27,3
Udlån 5.083 4.734
Indlån 9.685 9.311
Forretningsomfang* 37.761 36.905
Egenkapital  2.231 2.123

 

* Summen af udlån, indlån, garantier, realkredit og formuepleje. Tallene for 2022 er foreløbigt opgjorte tal pr. 15. februar 2023