Spar op med en aldersopsparing

Indgår ikke i beregningen af dit pensionstillæg

En af fordelene ved en aldersopsparingen er, at værdien af din aldersopsparing ikke indgår i beregningen af dit pensionstillæg. Dette kan isoleret set  betyde et højere tillæg.

Et pensionstillæg er et muligt supplement til din folkepension, og beregnes ud fra din indkomst samt dit parforhold.

 

Lavere beskatning

En anden fordel ved opsparing er en lavere beskatning af afkastet. Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift), i forhold til opsparing i frie midler, hvor beskatning er højere.

Hvordan du ønsker, at din aldersopsparing skal investeres, afhænger af dine ønsker og temperament. Det kan foregå i aktier, obligationer, investeringsbeviser eller puljer.

Hvor meget skal du indbetale?

Udbetalingen kan tidligst påbegyndes 3 år før folkepensionsalderen og senest 15 år efter. Den er skattefri, og du bestemmer selv, hvordan du ønsker dine penge udbetalt.

Alt efter dine behov og ønsker kan din aldersopsparing udbetales som enten en engangssum, men der er også mulighed for udbetaling i portioner. Altså så udbetalingen i praksis minder om en ratepension.

Udbetalt som engangssum eller i portioner?

Udbetalingen kan tidligst påbegyndes 3 år før folkepensionsalderen og senest 15 år efter. Den er skattefri, og du bestemmer selv, hvordan du ønsker dine penge udbetalt.

Alt efter dine behov og ønsker kan din aldersopsparing udbetales som enten en engangssum, men der er også mulighed for udbetaling i portioner. Altså så udbetalingen i praksis minder om en ratepension.

Derfor skal du vælge en aldersopsparing

  • Kan oprettes af alle indtil 20 år efter du har nået pensionsudbetalingsalderen.
  • Aldersopsparing indgår ikke i beregningen af dit pensionstillæg.
  • Det er muligt af indskyde op til 8.800 kr. om året.

- 56.900 kr., hvis du har 7 år eller mindre til din folkepension.

  • Afkastet beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift).
  • Investeringen kan både foregå i aktier, obligationer, investeringsbeviser eller puljer.
  • Udbetalingen er skattefri.
  • Udbetalingen kan både være en engangssum eller foregå i rater.

Vil du læse om andre pensionsprodukter?

30 % - ordning

Indbetal op til 30 % af firmaets overskud på en livrente og få fuld fradrag for indbetalingerne.

Ophørspension

Hvis du afvikler din virksomhed, har du mulighed for at indskyde den skattemæssige fortjeneste på en ratepension.

Ratepension

Er velegnet, hvis du ønsker at investere større beløb. Du får fuld fradrag for indbetalingerne, og udbetalingerne sker i rater på min. 10 år.