Flere penge til folkepensionisterne 

En lovændring, som følge af Finansloven 2019, betyder at en stor del af alle pensionister fremover vil få mere udbetalt i folkepension.

Ændringen giver også nye muligheder for at tjene mere ved siden af eller få udbetalt mere fra en privat pensionsordning uden at blive skåret i folkepension.
Stigning i grundbeløb og pensionstillæg
Den nye ændring sikrer blandt andet en mindre stigning i dit grundbeløb og pensionstillæg som folkepensionist.

•Enlig: 13.250 kr. i 2019 (12.965 kr. i 2018)
•Gifte og samlevende: 9.750 kr. i 2019 (9.570 kr. i 2018)
Alle tal er før skat og pr. måned.

28. februar 2019
Modtager du folkepension, får du automatisk udbetalt de højere satser fra og med udbetalingen 28. februar 2019. Den første gang er forhøjelsen for januar også indeholdt, da satserne er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2019. Modtager du endnu ikke folkepension, men nærmer dig folkepensionsalderen, så skal du fortsat selv søge om at få folkepension udbetalt eller udskudt via www.borger.dk. Lige nu kan du få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født.

Mindre modregning
En anden ændring er en ny fradragsgrænse. Den betyder, at der fremover vil ske mindre modregning end tidligere i pensionstillægget blandt pensionister med lav- og mellemindkomst. Fra januar 2020 må enlige pensionister have en årlig indtægt på 87.800 kr. (løn eller pensionsudbetaling) uden der sker modregning i pensionstillægget. Beløbet var tidligere 72.800 kr.

For gifte par sættes grænsen op til 175.900 kroner. Helt konkret betyder det, at du som pensionist får flere penge til dig selv, hvis du har pensionsudbetalinger eller løn ved siden af din folkepension.

Lad os gå det igennem
De nye satser kan være en god anledning til at give din pensionsudbetaling eller din indkomst et eftersyn. Der er gode muligheder for, at du kan få udbetalt mere fra en privat pension uden at det giver fradrag i dit pensionstillæg og mulighed for at arbejde mere, uden at dit grundbeløb beskæres.

- Får du ikke folkepension endnu, kan det også være en god idé at få lagt en plan for, hvordan du skal forbruge af din formue og dine pensioner. Måske rækker dine penge længere, end du først havde forstillet dig.

Kontakt os, og lad os se, hvilke muligheder du har.