Afkastrapport

Afkastopdatering 1. kvartal 2022

Mix-afdelingerne har i første kvartal givet negativ afkast, men er bedre eller på niveau med Morningstar-kategorien

Se videoen og hør Mette Harbo fremhæve de fire mest fremtrædende punkter i 1. kvartal

  • Ruslands invasion af Ukraine har i perioden haft stor indvirkning på de finansielle markeder. Ansvarlighed i investeringer har aldrig været vigtigere.
  • Alle Mix-afdelinger gav negative afkast – men lå på niveau med eller bedre end Morningstar-kategorien
  • Meget ekstraordinært faldt obligationsandelen mere end aktieandelen, hvilket bevirkede, at afdelinger med højst risiko klarede sig bedre end afdelinger med lavest risiko
  • De globale aktier gav store kursudsving og sluttede kvartalet med et mindre fald på 3,4%