Jubilarer i Sparekassen Thy 2022

Mange jubilarer i Sparekassen Thy

Seks jubilarer er blevet fejret her i Sparekassen Thy i løbet af 2022. Fredag blev de sidste for i år markeret med jubilæumsfejring, hvor 130 medarbejdere og tidligere kolleger var mødt op i kantinen på Store Torv i Thisted.

Det er vi stolte af! For selvom tendensen på arbejdsmarkedet går mod kortere ansættelser, så tror vi på, at det giver værdi, hvis vi har en arbejdsplads, der er attraktiv på den lange bane.

Årets jubilarer

I foråret og før sommerferien kunne Birgit Holm, Erik Nielsen og Ilse Steensgaard fejre deres 40-års jubilæum. Fredag var der endnu engang fællesfejring i Sparekassen Thy i anledning af Rasmus Korsgaard og Heinrich Damsgaards 25-års jubilæum, samt Mona Lund, der var dagens 40-års jubilar. Udover den obligatoriske morgenbuffet blev dagen markeret med besøg af jubilarernes familier samt taler.

Der bliver formentlig færre og færre jubilarer

Der er al mulig grund til at gøre noget ud af festlighederne, når nogle vælger at bruge både halve og hele arbejdsliv i samme virksomhed. I Sparekassen Thy ved vi godt, at tendensen på arbejdsmarkedet trækker i den anden retning:

”Den nyere generation jonglerer lidt mere rundt, end vi er vant til. Mulighederne er mange, og konkurrencen er stor. Derfor bliver det udvikling, historiefortællingen, virksomhedens DNA og kulturen, der danner grobund for de langvarige ansættelser, ligesom trivslen er helt afgørende.”, fortæller HR-Chef i Sparekassen Thy, Hanne Bro Odde.

Udvikling og fleksibilitet har været afgørende

For Sparekassen Thy er opskriften fortsat fokus på udvikling, trivsel og fleksibilitet gennem livet.

”Det er en fornøjelse at følge medarbejdernes udvikling, og vi nyder, at vores medarbejdere har engageret sig så mange år i Sparekassen Thy. Vi er en stor virksomhed, og derfor kan vi rumme manges forskellige ønsker for et godt arbejdsliv.”, fortæller Hanne Bro Odde, og afslutter:

”Vi vil gerne sikre gode betingelser i arbejdslivet gennem hele livet. Det drejer sig både om karriereplaner, udviklingsønsker og forandringer undervejs. Mange oplever også, at livet i ny og næ gør ondt. Det ved vi, og det rummer vi også. Samtidig er vi også bevidste om, at vores medarbejdere er hele mennesker, der også har familie og fritid, hvor alt skal gå op i en højere enhed.”

Jubilarerne om deres lange arrangement i Sparekassen Thy

Erik Krogsgaard Nielsen

Sparekassen Thy er en dejlig arbejdsplads, fordi der også bakkes op om medarbejdere i svære situationer.

Heinrich Damsgaard

Jeg har altid oplevet Sparekassen Thy som en social
god arbejdsplads, med højt til loftet, stor grad af medarbejder-care og super
gode kolleger!

Ilse Steensgaard

Jeg har verdens bedste kollegaer

Mona Lund

Det har været afgørende for mig, at vi i
Sparekassen Thy har super gode kollegaer og samtidig har gode muligheder for at
skifte spor undervejs

Rasmus Korsgaard

Allerede inden jeg startede i sparekassen, vidste jeg, at det var her, jeg ville arbejde. Jeg fornemmede tydeligt den gode stemning og særlige kultur, der findes. Med sparekassens mange forskellige jobtyper, er der mange muligheder for at udvikle sig. Ledelsen viser tydeligt, at man prioriterer medarbejdernes trivsel højt, og har man forslag til forandringer, bliver der lyttet. Vi har stor grad af frihed og som rådgiver er jeg tilgængelig overfor kunderne. Det er også af stor betydning, at jeg er en del af en virksomhed med en stærk økonomi, som giver mulighed for at bidrage til lokalsamfundet. Og så er alle mine skønne kolleger medvirkende til, at det er sjovt at gå på arbejde!