Ændring af ind- og udlånsrenter

Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har gennemført to renteændringer siden oktober 2022. Disse to renteforhøjelser har betydet, at den ledende udlånsrente samlet set er steget med 1,1 procentpoint. På den baggrund, og af forretningsmæssige årsager, justeres renterne i Sparekassen Thy.

Udlån
Renten på alle Sparekassen Thys udlån og kreditter med variabel rente ændres pr. 10. februar 2023. Renten hæves med op til 1,1 procentpoint nominelt. 

Alle kunder med lån og kreditter modtager i forbindelse med renteændringen et varslingsbrev, hvor ændringerne er specificerede på de enkelte lån og kreditter.

Ovenstående ændring gælder dog ikke pengemarkedsbaserede lån og kreditter. Se information om dem længere nede. 

Indlån
Renten justeres også på en række indlånskonti med op til 0,5 procentpoint afhængigt af produkttype og saldo. Her kan du se en række udvalgte indlånsprodukter.

Renteændringerne på indlån træder i kraft pr. 10. februar 2023.

Se den komplette oversigt over aktuelle priser.

Prislisten opdateres den 10. februar 2023 med nye priser.

Pengemarkedsbaserede udlån og kreditter
Hvis dit lån eller kredit hos os er bundet op på pengemarkedssatsen, kan du løbende se rentejusteringerne her.

Følg med i rentesatserne i din Net- og MobilBank
Du kan altid se din aktuelle rentesats i Net- og Mobilbanken. Du finder det ved at klikke på de tre lodrette prikker øverst til højre, når du er inde på den konto, du ønsker at se renten på. Vælg derefter kontovilkår.