Garantmøde i Sparekassen Thy

Godt nyt til garanterne i Sparekassen Thy

Repræsentantskabet i Sparekassen Thy var i går samlet til ordinært repræsentantskabsmøde. Her besluttede de at sende 17,3 mio. kr. tilbage til garanterne – i et år, hvor vilkårene for garantkapital samtidig tilpasses med mulighed for større indskud og en potentiel højere rente.

Repræsentantskabet har besluttet, at kundernes indskudte garantkapital forrentes med 3% for 2022. Det betyder, at garanterne nu kan se frem til en samlet udbetaling på 17,3 mio. kr. i garant-rente, som vil blive udbetalt 1. april. Omkring 13.000 af Sparekassen Thys 55.000 kunder har valgt at være garanter. Garantkapitalen indgår i sparekassens egenkapital og understøtter sparekassens udvikling, og derfor vil direktør Ole Beith gerne have lov til at sige tak for lån:

- Vi er meget glade for den tillid, som garanterne viser os – at de gerne vil være tættere på deres lokale pengeinstitut og have mulighed for at søge indflydelse. At være garant-sparekasse har stor betydning for vores historie og kultur og spiller en rolle i, at vi fortsat kan udvikle os med et meget stærk kapital i ryggen, fortæller han.

Nu kan der indskydes op til 250.000 i garantkapital

Sparekassen Thy har gennem de senere år vokset sig større og større. Derfor er der også blevet kigget på vilkårene for garantkapital, som er blevet ændret i 2023.

- Vi ser det som en helt naturlig udvikling, fordi vi vokser som forretning og bliver større. Her skal garantkapitalen følge med og bidrage til at udvikle og styrke sparekassen, så vi til enhver tid kan bakke op om vores kunders ønsker, siger direktør Ole Beith.

Hvor garanterne indtil nu har kunnet indskyde mellem 5.000-100.000 kr. i garantkapital forhøjes grænsen nu til 250.000 kr. Samtidig forhøjes forventningen til næste års renteniveau fra 3% til 3,5%. Den endelige godkendelse af renten og dermed udbetalingen sker altid året efter på det ordinære repræsentantskabsmøde. De 3,5% er altså en forventning til, hvordan indskudt garantkapital forrentes i 2023.