Aflysning af garantmøderne i 2020

Beslutningen har været svær. Men, vi er også sikre på, at det eneste rigtige er at aflyse garantmøderne i 2020. Sådan indleder Ole Beith, direktør i Sparekassen Thy, beskeden om, at de planlagte garantmøder i efteråret nu aflyses. 

Planen var at samle op mod 4.000 garanter på fem aftener i løbet af oktober/november. Her ville vi give information om Sparekassen Thy, servere lækker mad og underholde med en god koncert. I år bryder COVID-19 desværre den mangeårige tradition for at samle garanterne, fortæller direktør Ole Beith.

- Vi ønsker kort sagt ikke, at flere tusinde gæster, mange hundrede frivillige hjælpere, leverandører og medarbejdere potentielt vil blive udsat for smitte og de konsekvenser, der kan være af det, siger Ole Beith.

I Sparekassen Thy havde vi set frem til en række gode aftener sammen med vores garanter, men vi har altså vurderet, at omstændighederne ikke tillader det i år, siger Ole Beith.

Repræsentantskabsvalget afvikles som planlagt i efteråret

På trods af, at garantmøderne ikke afvikles, skal der være valg til det nye repræsentantskab. Sparekassens repræsentantskab består af 56 medlemmer og hver andet år er halvdelen på valg.

Vi håber, at mange vil genopstille, men vi ser også frem til, at der blandt vores mange garanter melder sig helt nye kandidater, som dermed får mulighed for at bidrage til sparekassens udvikling, udtaler Ole Beith.

Når Sparekassen Thys bestyrelse skal sammensættes, sker det blandt repræsentantskabsmedlemmerne. Det er derfor afgørende, at sparekassen får et godt og varieret repræsentantskab, der giver mulighed for at sammensætte en stærk bestyrelse, der i høj grad er med til at sætte rammerne for Sparekassen Thys fortsatte udvikling.

Vigtige datoer

Ønsker man at opstille som kandidat til repræsentantskabet, skal man være garant i Sparekassen Thy senest den 31. august 2020 og kandidaturet skal være registreret senest den 15. september.

Repræsentantskabsvalget afvikles fra den 15. oktober til den 16. november 2020.

Det nye repræsentantskab sammensættes efterfølgende, og tiltræder officielt 1. januar 2021.