Sparekassen Thy facade

Rentestigninger betyder bl.a. et farvel til de negative renter

Fænomenet negativ rente på indlån er nu passé. Det sker efter Den Europæiske Centralbank, og efterfølgende Danmark Nationalbank, hævede den ledende rente med 0,75%-point den 8. september 2022.

Rentestigning den 8. september var den anden inden for kort tid, og det forventes, at flere rentestigninger følger i løbet af efteråret. Baggrunden for stigningerne kan du læse mere om længere nede på siden.

Indlån

Som en effekt af det ekstremt lave renteniveau har negativ rente på indlån eksisteret nogle år efterhånden. Nu er det slut og alle vores indlånskonti forrentes pr. 1. oktober med en rente mellem 0-0,75% alt afhængigt af indlånsprodukt og saldo.

Du kan herunder se, hvordan rentestigningen påvirker udvalgte indlånsprodukter.

Renteændringen træder i kraft pr. 1. oktober 2022.

Se den komplette oversigt over vores aktuelle priser - prislisten opdateres 1/10 med nye priser.

Udlån

Efter flere år med historisk lave renter på eksempelvis bil- og boliglån, så påvirker rentestigningerne nu også udlånsrenterne, der tilsvarende stiger med 0,75%-point. Rentestigningen på 0,75%-point sker med effekt fra den 1. november. Inden da træder den allerede varslede renteændring på 0,50%-point i kraft pr. 1. oktober 2022.

Alle kunder, der har lån og kreditter, der påvirkes af ovenstående renteændring, modtager en specifikation i deres e-Boks, hvor det fremgår, hvad ændringen betyder for renten, ydelsen og løbetiden på lån og kreditter.

Pengemarkedsbaserede lån og kreditter

En stor del af vores kunder har lån og kreditter, der er tilknyttet vores pengemarkeds-rentesats. Den rente reguleres løbende i henhold til den aftale, der er indgået med kunderne og disse ændringer træder i kraft uden varsling.

Basisrenten på den type lån og kreditter er reguleret fra ca. 2,6% i juni 2022 til 3,7125% ved udgangen af september. Dertil kommer eventuelle tillæg. Den aktuelle rentesats kan til enhver tid ses her.

Baggrunden for rentestigningerne

Inflation 22.9

Vi er klar over, at det kan virke voldsomt, at renten allerede igen skal ændres. Men inflationen er på himmelflugt, og netop renten er det værktøj, der tages i brug af Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank, når inflationen skal kontrolleres. Den Europæiske Centralbank, og efterfølgende Danmarks Nationalbank, hævede derfor renten den 21. juli med 0,5%-point og igen den 8. september 2022 med 0,75%-point. 

Inflationen viser den samlede prisudvikling. Og de seneste måneders stigninger på eksempelvis gas, el, brændstof og fødevarer kan tydeligt aflæses i illustrationen her ved siden af. Inflationen er i øjeblikket ca. 9%, og det er altså på den baggrund, Den Europæiske Centralbank nu har hævet renten igen med det formål at vende udviklingen. Målet er at, at inflationen skal være i niveauet 2%.

Har du spørgsmål til, hvad renteændringerne betyder for dig, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver.